Αεροστρώματα κατακλίσεων

Αεροστρώματα κατακλίσεων

Tα αεροστρώματα κατάκλισης είναι ειδικά σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται πολύ καιρό ή μόνιμα ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, λόγω κάποιας αναπηρίας ή μακροχρόνιας ασθένειας. Βάσει της εναλλασσόμενης ροής του αέρα μέσα στο στρώμα, προκύπτει μια επιτυχημένη προστασία του ασθενούς από έλκη, τα οποία δημιουργούνται από το γεγονός ότι ο ασθενής μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα ξαπλωμένος και σχεδόν ακίνητος.
Συνήθως είναι σωληνωτά ή κυψελωτά, ανάλογα με το βάρος του ασθενή και την κατηγορία σοβαρότητας της κατάκλισης. Η αντλία παρέχει στο στρώμα την κατάλληλη ποσότητα αέρα που απαιτείται για ένα συνεχόμενο μασάζ στο σώμα του ασθενούς βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος για αποφυγή τυχόν θρομβώσεων. Σε περιπτώσεις σοβαρών αναπηριών ή ασθενειών το ταμείο καλύπτει κάποια έξοδα για την αγορά ενός τέτοιου απαραίτητου στρώματος.