Γάντια

Γάντια

Τα Ιατρικά – Χειρουργικά  γάντια είναι το απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για τη χρήση σε εργαστήρια, στους ασθενείς και κάθε είδους εργασία η όποια χρήζει προστασία.