Πιεσόμετρα

Πιεσόμετρα

Ένα από τα πιο χρήσιμα ιατρικά εργαλεία που μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του ή στον επαγγελματικό του χώρο, είναι ένα πιεσόμετρο. Είτε για κάποια παροδική αδιαθεσία και τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης είτε για κάποια μόνιμη κατάσταση υπέρτασης ή υπότασης που χρίζει τακτική παρακολούθηση, είναι καλό να είναι εφοδιασμένος κάποιος με ένα πιεσόμετρο.
Τα πιεσόμετρα χωρίζονται σε καρπού και μπράτσου, αναλόγως την θέση που τοποθετείται για να γίνει η μέτρηση και στα κλασσικά και τα πιο μοντέρνα ηλεκτρονικά με περισσότερες ενδείξεις, ακόμη και φωνητικές. Η χρήση του κλασσικού πιεσόμετρου (με το πουάρ και τον αέρα που διοχετεύεται στο περιβραχιόνιο) απαιτεί γνώση για να καταλάβει κάποιος την μέτρηση της πίεσης. Τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα ήρθαν για να απλουστεύσουν την διαδικασία αφού αρκεί να περάσει κάποιος στο χέρι του το περιβραχιόνιο και με το πάτημα ενός κουμπιού να μάθει για την πίεση του.
Σημαντική είναι η σωστή χρήση τους αλλά και η φροντίδα τους, με τα κατάλληλα ανταλλακτικά – αξεσουάρ που κυκλοφορούν στην αγορά.

Κωδικός: 04.ΠΟΥ.0000
Διαθέσιμο
1.30 €