Ζυγαριές

Ζυγαριές

Κάθε σπίτι αλλά και κάθε επαγγελματικός χώρος που σχετίζεται με την υγεία θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μια ζυγαριά για τον έλεγχο του βάρους. Υπάρχουν ζυγαριές αναλογικές οι οποίες λειτουργούν χωρίς μπαταρίες και απλά δείχνουν το βάρος του ατόμου και ζυγαριές ψηφιακές με περισσότερες ενδείξεις, Οι ψηφιακές ζυγαριές παρέχουν την δυνατότητα μέτρησης βάρους, λίπους, περιεκτικότητας σώματος σε νερό και μυϊκής μάζας, κατανομή λίπους στον οργανισμό και μέτρηση βάρους σε διάφορες μονάδες μέτρησης (Kg/Lb/St). Επίσης διαθέτουν μνήμη για την πιο εύκολη παρακολούθηση του βάρους. Άνθρωποι σε δίαιτα ή με προβλήματα υγείας που πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά το βάρος τους, πρέπει απαραιτήτως να εφοδιαστούν με τέτοια ζυγαριά για την διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους. Ο σωστός έλεγχος του βάρους και η διατήρησή του σε φυσιολογικά επίπεδα είναι απαραίτητος για όλους.