Υποστήριξη & Εγγυήσεις

Η εταιρεία MEDICO δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη αγορά για δεκαετίες. Μία από τις βασικές αρχές της είναι η άριστη και συνεχής υποστήριξη της πελατείας της είτε αφορά την εξυπηρέτηση, είτε την παροχή τεχνικού service.

Όλες οι ιατροτεχνολογικές που εμπορευόμαστε διαθέτουν συγκεκριμένο χρόνο εγγύησης από τον κατασκευαστή τους, ενώ συγχρόνως παρέχουμε και τεχνική υποστήριξη όπου χρειάζεται.